Menu

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://betrade.sklep.pl

2. Administratorem danych osobowych jest „beTrade” Emilia Bekker wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wiśniowa 16, 78 – 400 Szczecinek, NIP: 765-152-93-14, REGON: 321318067, adres poczty elektronicznej: kontakt@betrade.sklep.pl numery telefonów: 728 871 835 lub 94 367 00 86.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, 1579), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

4. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe Klientów zbierane są podczas rejestracji Konta Klienta, podczas procesu składania zamówienia bez konieczności zakładania Konta Klienta a także w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Sklepie.

6. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego łączącego Strony.

7. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu hasła.

8. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@betrade.sklep.pl lub po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto”.

9. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

10. Sklep internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,

  2. Cookie trwałe – są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

11. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia działania sesji Użytkownika w Sklepie internetowym (logowanie do Konta Klienta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu jak i hasła, a także dla celów statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

12. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

13. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

14. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@betrade.sklep.pl


Compare